Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα >> Ιστορία του Φωτός

Αρχαία Φιλοσοφία

Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει, τι σχέση έχουν οι κοσμολογίες ή γενικά η σκέψη των αρχαίων με το φως. Ίσως όχι άμεση, αλλά πάνω τους βασίστηκε η σύγχρονη σκέψη. Έτσι είναι πέρα από ενδιαφέρον και χρήσιμο να ψηλαφίσουμε τη σκέψη στον αρχαίο κόσμο για να καταλάβουμε πως προέκυψαν οι σύγχρονες ιδέες.

egypt

Οι πρώτες κοσμολογίες βασίστηκαν σε μύθους, κατασκευασμένους στο μυαλό των ανθρώπων, βάσει των οποίων το σύμπαν δημιουργήθηκε από διάφορες φατρίες, από κάποια καταστρεπτικά καιρικά φαινόμενα ή απ' τους εκάστοτε Θεούς και την έκβαση των μαχών μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων λαών ήταν οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι οι Κινέζοι κι οι Ινδοί. Οι λαοί αυτοί, πέρα απ' την κοσμολογία, που ο καθένας απ' αυτούς υποστήριζε είχαν διαπρέψει στα μαθηματικά και την αστρονομία, περισσότερο για λόγους πρακτικούς, π.χ. με τη βοήθεια των μαθηματικών οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν εξελιγμένα συστήματα άρδευσης ή προέβλεπαν το πότε θα πλημμυρίσει ο ποταμός Νείλος.

Βέβαια, κοσμολογικές «θεωρίες» υπήρχαν πολλές, αλλά φυσικά δεν μπορούν να προβλέψουν σχεδόν κανένα φαινόμενο και πολύ λίγα πράγματα τις δικαιολογούν με βάση την παρατήρηση, καθώς οι περισσότερες δεν αναζητούσαν εξηγήσεις, αλλά αυτά που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, καταλογίζονταν στους Θεούς. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον σε αυτές τις ιστορίες είναι να παρατηρήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο μυαλό λειτουργεί και το πως αυτό προσπαθεί να εξηγήσει κάποια φαινόμενα. Η πρώτη περισσότερο ολοκληρωμένη προσπάθεια να εξηγηθεί το σύμπαν γίνεται απ' τους αρχαίους Έλληνες κι αφορά μια χρονική περίοδο μεγαλύτερη από 2000 χρόνια από τις μέρες μας.

Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που μίλησαν, όχι ακριβώς για το φως, που μας ενδιαφέρει, αλλά για κάτι παραπλήσιο, την ατομική θεωρία ή για να είμαστε πιο ακριβείς την «αρχαία ατομική θεωρία», αλλά κι άλλες έννοιες της σύγχρονης φυσικής, επιτρεπομένων φυσικά των παραλληλισμών. Και ήταν ο πρώτος λαός, που θεώρησε τα κοσμικά φαινόμενα εξηγήσιμα με τη νόηση. Ήταν σε θέση να αποσπάσουν πληροφορίες για τα φαινόμενα μόνο με κάποια στοιχειώδη λογική και με απλές παρατηρήσεις. Αυτό έγινε για πρώτη φορά κι αξίζει της προσοχής μας.

Σχετικοί Σύνδεσμοι (εξωτερικές σελίδες)